Sunday, 05/12/2021 - 12:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Tân Quang

Trường Mầm non Tân Quang tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 827/KH-PGDĐT, ngày 20/10/2021 của Phòng GDĐT thành phố Sông Công, Kế hoạch Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021. Hôm nay, ngày 09/11/2021 trường Mầm non Tân Quang tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 với khẩu hiệu "Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, toàn dân tham gia chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19"

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý và kiến tạo phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội. - Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết tắt là Ngày Pháp luật); nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, PBGDPL và tổ chức thi hành pháp luật; tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tìm hiểu, học tập pháp luật, tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong ngành Giáo dục. - Phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức,viên chức và học sinh trong ngành Giáo dục; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật của các cơ sở giáo dục.

* Nhà trường đã tiến hành tổ chức các nội dung:

- Treo khẩu hiệu, treo băng rôn với nội dung: "Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, toàn dân tham gia chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19" từ ngày 02/11/2021

-Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/02/2003 và Chỉ thỉ số 29-CT/TU ngày 15/01/2013 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên"

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, trong đó tập trung đến những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm, trọng tâm là các lĩnh vực: Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường, đất đai, biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính…kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội. 

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, động viên, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật, lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật và chấp hành pháp luật.

* Phối kết hợp cùng với BCHCĐ, Đoàn thanh niên, tổ chuyên môn tổ chức ký cam kết thực hiện tốt Hiến pháp và Pháp luật của nhà nước; Thi " Tìm hiểu kiến thức Pháp luật "  hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm: về Luật Giáo dục; Bộ luật hình sự...

Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật

Nguồn: mntanquang.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 2
Tháng 12 : 34
Năm 2021 : 5.228