Thursday, 29/10/2020 - 14:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Tân Quang

Thực hiện công khai năm 2019 theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT- BGDĐT

Tài liệu đính kèm: Tải về

         Căn cứ Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường mầm non Tân Quang thực hiện công khai các nội dung sau:
1. 
công khai chất lượng giáo dục năm học 2019-2020.docx

a) Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non,
năm học 2019-2020 ( có 
Biểu mẫu 1.docx theo mẫu đính kèm)
b) Thông báo công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế năm học
2019-2020( có 
Biểu mẫu 2.docx theo mẫu đính kèm)
c) Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm
non, năm học 2019-2020 ( có
 Biểu mẫu 3.docx theo mẫu đính kèm)
d) Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và
nhân viên năm học 2019-2020 ( Có 
Biểu mẫu 4.docx theo mẫu đính kèm)

2. Công khai kết quả mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản.docx năm 2019

3. Công khai ngân sách năm học 2019 – 2020.
3.1. công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2019.docx
3.2. Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân
sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm)

công khai kế hoạch dự toán thu chi các khoản thu năm học 2019_2020.docx
3.3. Công khai quyết toán ngân sách nhà nước

Công khai quyết toán các khoản thu chi năm học 2018-2019.docx

công khai quyết toán 6 tháng đầu năm 2019.docx

Công khai quyết toán ngân sách năm 2019.docx

Tác giả: Mai Thị Hải Yến
Nguồn: mntanquang.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 107
Tháng 10 : 708
Năm 2020 : 6.167