Monday, 23/05/2022 - 18:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Tân Quang

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021 - 2022

Trường mầm non Tân Quang tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021 - 2022 nhằm mục đích:

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;

Căn cứ kế hoạch số 718/PGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của phòng GDĐT Sông Công về Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp học mầm non;

Căn cứ kế hoạch số 261/KH-MNTQ, ngày 7 tháng 10 năm 2021 của trường mầm non Tân Quang về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;

Căn cứ vào điều kiện văn hóa xã hội của địa phương và điều kiện thực tế của nhà trường,

Trường mầm non Tân Quang tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021 - 2022 nhằm mục đích:

- Đây là một trong những hoạt động chuyên môn sâu rộng của đội ngũ giáo viên được tổ chức hàng năm trong toàn trường.

- Tuyển chọn, công nhận và tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực; học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

- Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường, của địa phương và toàn ngành;

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên trong nhà trường, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục;

* Yêu cầu của hội thi

- Tổ chức thi thuyết trình sáng kiến.

- Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được quy định trong Chương trình Giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.

- Việc tổ chức Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ, làm đồ dùng, đồ chơi và nghiên cứu khoa học chăm sóc giáo dục trẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh về hội thi

Đ/c Nguyễn Thị Thu - BTCB - Hiệu trưởng khai mạc hội thi Giáo viên giởi cấp trường 

Năm học 2021-2022

 

 

 

 

Tác giả: Nông Thị Thu Hiền
Nguồn:mntanquang.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 3
Tháng 05 : 879
Năm 2022 : 3.293