Monday, 23/05/2022 - 17:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Tân Quang

Kế hoạch Xây dựng mô hình tiêu biểu trong  giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” Năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH

Xây dựng mô hình tiêu biểu trong  giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” Năm học 2021-2022

 

Căn cứ  kế hoạch số 2037/SGDĐT-CTTT-PC ngày 09/9/2021 của Sở  Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc xây dựng kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021-2022;

Căn cứ công văn số 733/CV-PGDĐT  ngày 15/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công  về việc xây dựng kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021-2022;

Căn cứ vào kế hoạch số 150/KH-MNTQ ngày 22 tháng 9 năm 2021 kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” của trường Mầm non Tân Quang;

 Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị,

 Trường Mầm non Tân Quang xây dựng mô hình tiêu biểu trong giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021-2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy truyền thống, phẩm chất lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm của dân tộc ta.

- Tạo môi trường “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

 - Biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền xây dựng môi trường “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”

2. Yêu cầu

Công  tác  xây  dựng  và  nhân  rộng mô hình điển  hình  tiên  tiến  phải  được  thực  hiện đồng bộ từ cấp trường đến cấp tổ, với sự tham gia tích cực của cả đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường mầm non Tân Quang. Các điển hình tiên tiến phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực trong toàn trường.

          II. NỘI DUNG

          1.  Đối tượng.

- Tập thể là các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, tập thể trường Mầm non tân Quang

- Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh trường Mầm non Tân Quang.

2. Tiêu chí chung.

-  Trẻ có thói quen chào cô khi đến trường; biết tạm biệt bố, mẹ khi chia tay để vào lớp học; biết nói lời cảm ơn khi được quan tâm, chăm sóc; biết xin lỗi khi mắc sai lầm; biết hòa đồng, yêu quý bạn cùng lớp; khi về nhà biết kính trọng người trên, yêu thương anh chị em trong gia đình…

- Giáo viên thân thiện, yêu thương, tôn trọng trẻ, có trách nhiệm trong công việc, xây dựng môi trường “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”

- Được phụ huynh đánh giá cao trong công tác tuyên truyền chăm sóc, giáo dục trẻ.

3. Thời gian

* Tháng 9, 10/2021

- Nhà trường xây dựng và ban hành, triển khai kế hoạch, kiểm tra việc triển khai kế hoạch tại các tổ.

- Tổng hợp kết quả lựa chọn, cách làm hay, việc làm tốt, thành tích nổi bật của cá nhân, tập thể được lựa chọn xây dựng điển hình tiên tiến trênWebsite của trường.

* Tháng 11, 12/2021

- Xây dựng, nhân rộng mô hình tập thể điển hình tiên tiến toàn diện, cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng môi trường “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”

- Tiếp tục giới thiệu cách làm hay, việc làm tốt, thành tích nổi bật của các cá nhân, tập thể được lựa chọn xây dựng điển hình tiên tiến trênWebsite của trường.

* Tháng 1,2, 3/2022

- Xây dựng, nhân rộng mô hình tập thể điển hình tiên tiến toàn diện, cá

nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng môi trường “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”

* Tháng 4, 5,6/2022

-  Xét gương điển hình năm học 2021-2022.

- Tổng kết việc thực hiện xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” của nhà trường trong năm học.

Trên đây là kế hoạch xây dựng mô hình tiêu biểu trong thực hiện nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021 - 2022 của trường Mầm non Tân Quang. Đề nghị CBGVNV nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (b/c)

- CBGVNV (t/h);

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu

Nguồn:mntanquang.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 3
Tháng 05 : 879
Năm 2022 : 3.293