Monday, 23/05/2022 - 18:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Tân Quang

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử học kì I năm học 2021-2022

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử học kì I năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch số 684/KH-PGDĐT ngày 30/08/2021 của phòng GDĐT Sông Công về tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện kế hoạch số 828/KH-PGDĐT ngày 20/10/2021 của phòng GDĐT Sông Công về Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử năm học 2021- 2022;

Thực hiện công văn số 03/CV-PGDĐT ngày 04/01/2022 của phòng GDĐT Sông Công về việc báo cáo và cung cấp thông tin về triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và kết quả triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong đơn vị  học kì I năm học 2021- 2022.

Trường Mầm non Tân Quang báo cáo một số nội dung về việc triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong đơn vị học kì I năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đội ngũ

- Tổng số CB, GV, NV: 18 đ/c. Trong đó

+ Đại học: 12 đ/c; CĐ: 01 đ/c; TC: 02 người; Sơ cấp nấu ăn: 03 người; Nghiệp vụ bảo vệ: 01 người

+  Biên chế : 13 đ/c, trong đó: Quản lí: 02 đ/c; Giáo viên: 9 đ/c; nhân viên: 02 đ/c.

+ Trung cấp lý luận chính trị: 02

+ Quản lý giáo dục: 05 đ/c

+ Quản lý nhà nước: 03 đ/c

+ Chi bộ Đảng: 01. Tổng số Đảng viên: 10 đồng chí .

- Tổ chuyên môn: 02 tổ chuyên môn, 1 tổ văn phòng (Tổ chuyên môn 1

Tổ chuyên môn 2; Tổ văn phòng).

2. Quy mô nhóm, lớp, học sinh

- Tổng số trẻ: 121 trẻ/06 nhóm, lớp.

Chia ra:

+ Nhà trẻ: 26 cháu/ 01 nhóm

+ Mẫu giáo: 95 cháu/ 05 lớp. Chia ra: Mẫu giáo 3-4 tuổi: 31 trẻ/ 02 lớp; Mẫu giáo 4-5 tuổi: 36 trẻ/ 02 lớp; Mẫu giáo 5-6 tuổi: 28 trẻ/ 01 lớp.

3. Về cơ sở vật chất

- Tổng số phòng học: 06 phòng/06 nhóm, lớp. Đạt tỷ lệ 01 phòng/lớp. Trong đó: Kiên cố: 6/6 phòng đạt 100%.

- Tổng số phòng chức năng: 10 phòng (Phòng Hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, văn phòng, phòng y tế, phòng giáo dục thể chất nghệ thuật, phòng nhân viên, phòng hành chính quản trị, phòng bảo vệ, phòng ngoại ngữ- tin học, phòng hội trưởng).

- Bếp ăn: 01 bếp (đảm bảo theo tiêu chuẩn bếp 1 chiều).

II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi

- Trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của phòng GDĐT Sông Công và lãnh đạo địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục; việc tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh thực hiện chủ đề giáo dục trong năm học…

- Ban đại diện cha mẹ học sinh rất quan tâm, phối hợp với nhà trường trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động.

2. Khó khăn

- Trong học kì I năm học 2021- 2022 do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 nên nhà trường phải thực hiện quay các video hướng dẫn cha mẹ trẻ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường do vậy công tác tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh theo nhiệm vụ, nội dung kế hoạch bị ảnh hưởng và chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG

1. Công tác xây dựng môi trường “xanh- sạch- đẹp”

- Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 1581/KH-SGDĐT ngày 27/9/2017 về triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ ban hành quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

- Ctrọng xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn xanh - an toàn - thân thiện. Thường xuyên chăm sóc, trồng mới cây hoa, cây cảnh, bổ sung cây xanh tạo bóng mát trong sân trường để môi trường luôn sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần đảm bảo môi trường văn hóa trong nhà trường.

- Thiết kế pano, khẩu hiệu tuyên truyền nổi bật chủ đề của năm học theo kế hoạch được sắp xếp, bố trí treo tại sảnh tầng 1, dễ quan sát, thu hút tầm nhìn của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và trẻ khi tới trường.

2. Công tác bổ sung, hoàn thiện Bộ quy tắc văn hóa ứng xử của đơn vị

- Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, đánh giá kết quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” (Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31/05/2019 ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trong ngành Giáo dục); Kế hoạch số 1719/KH-SGDĐT ngày 19/9/2019 hướng dẫn các sở giáo dục triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”.

- Triển khai Bộ Quy tắc ứng xử để thực hiện trong cơ sở giáo dục theo quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường chú trọng xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn Xanh - An toàn - Thân thiện. Thường xuyên chăm sóc, trồng mới cây hoa, cây cảnh, bổ sung cây xanh tạo bóng mát trong sân trường để môi trường luôn sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần đảm bảo môi trường văn hóa trong nhà trường. Xây dựng bộ tiêu chí về văn hóa ứng xử cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên học sinh trong trường học phù hợp với đặc điểm, tình hình văn hóa, kinh tế xã hội của địa phương và nhà trường (Văn hóa giao tiếp, ứng xử; văn hóa trang phục khi đến trường,…); xây dựng Thông điệp nhà trường Yêu thương- Tôn trọng -An toàn.

- Duy trì và bổ sung thường xuyên các loại sách phù hợp lứa tuổi mầm non tại thư viện của bé, xây dựng kho tài liệu, học liệu trên Website của nhà trườnggóc thư viện tại các nhóm/ lớp. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử… để định hướng, tạo điều kiện cho CB, GV, NV và trẻ ham xem, đọc sách, say mê, yêu quý sách.

- Hình thức tổ chức triển khai:

+ Triển khai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên qua cuộc họp của nhà trường, sinh hoạt chuyên để, sinh hoạt tại tổ chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên…qua zalo, Website của nhà trường, pano, khẩu hiệu tuyên truyền…

Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 (Trang web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn/);  Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn/) tới đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.

Tổ chức ký cam kết thực hiện tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên.

+ Triển khai tới học sinh: Qua góc tuyên truyền các nhóm lớp, pano, khẩu hiệu, Fanpage của nhà trường, lồng ghép trong các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trực tiếp và qua các video gửi cho trẻ khi trẻ tạm dừng đến trường; qua các hoạt động ngày hội ngày lễ như Ngày hội đến tường của bé; ngày 20/10; 20/11…

+ Triển khai tới cha mẹ trẻ và khách đến nhà trường: Trao đổi trực tiếp, qua khẩu hiệu, pano, zalo nhóm lớp, Fanpage của nhà trường…

- Đối tượng đã được triển khai, phổ biến: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên; các cháu học sinh, cha mẹ trẻ.

3. Xây dựng nội dung “Thông điệp nhà trường”

Xây dựng Thông điệp nhà trường Yêu thương- Tôn trọng -An toàn”.

Thiết kế pano nội dung thông điệp và khẩu hiệu chủ đề nội dung giáo dục phẩm chất  “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” để tuyên truyền, giáo dục học sinh và tổ chức lồng ghép trong tất cả các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày.

(Có hình ảnh chụp pano, khẩu hiệu kèm theo báo cáo)

4. Đánh giá công tác truyền thông, tuyên truyền về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của đơn vị

- Tchức quán triệt, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ của ngành về công tác đổi mới giáo dục và các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của học sinh.

- Chủ động, kịp thời xử lý các vấn đề truyền thông liên quan đến lĩnh vực chính trị tư tưởng, học sinh tại nhà trường.

- Thường xuyên giới thiệu nội dung, hình ảnh những việc làm hay, sáng tạo, các tấm gương điển hình để đăng tải trên trang thông tin điện tử của trường nhằm tăng cường truyền thông rộng rãi những tấm gương người tốt, việc tốt, biểu dương những nỗ lực của cácgiáo, cán bộ quản lý nhằm khích lệ, động viên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong ngành giáo dục và xã hội.

Kịp thời tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và văn hóa ứng xử trên Cổng Thông tin điện tử của phòng GDĐT (songcong.ed.vn) Sở GDĐT (thainguyen.edu.vn), Bộ GDĐT (http://www.moet.gov.vn), Facebook của Vụ Giáo dục Chính trị Công tác học sinh, sinh viên (https://www.facebook.com/vugdcthssv), Trang Fanpages “Học sinh, sinh viên Việt Nam (https://www.facebook.com/cthssvvn/).

- Số lượng tin bài trên Cổng thông tin điện tử của trường: 07 bài

Trên đây là báo cáo một số nội dung về việc triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong nhà trường  học kì I năm học 2021-2022 của Trường Mầm non Tân Quang, nhà trường rất mong nhận được ý kiến chỉ đạo của phòng GDĐT Sông Công để nhà trường thực hiện tốt hơn và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm học 2021- 2022 đã đề ra./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT thành phố (B/c);

- Lưu: HSCM

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu

Nguồn:mntanquang.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 3
Tháng 05 : 879
Năm 2022 : 3.293